Gość z Ukrainy w Gminie Kruszyna

Bez kategorii
28.05.2018
Gość z Ukrainy w Gminie Kruszyna

Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje wizyty studyjne samorządowców Ukrainy i Polski. Na początku br. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo z propozycją przyjęcia w gminie Kruszyna przedstawicieli władz lokalnych z Ukrainy.

W odpowiedzi Pani Wójt Gminy Kruszyna wyraziła gotowość do zorganizowania takiej wizyty. I tak 18 i 19 kwietnia gościliśmy przedstawiciela Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy, Panią Ołenę Kysłyca – sekretarza Rady Osiedla Gostomel.

Wizyta rozpoczęła się w środę, 18 kwietnia o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy. Pani Ołena przedstawiła swoją osobę jak również opowiedziała o jednostce samorządowej, którą reprezentuje. Gostomel to gmina licząca 14,5 tys mieszkańców, położona w bezpośredni sąsiedztwie Kijowa. W Gostomelu znajduje się fabryka samolotów oraz huta szkła. Gmina prowadzi 4 szkoły podstawowe, 2 średnie oraz dwa przedszkola. Nauka w szkołach podstawowych trwa 4 lata, następnie naukę uczniowie kontynuują w szkołach średnich. Klasy są bardzo liczne.

Gostomel jako gmina posiada dwa budynki kultury, dwa stadiony sportowe, bibliotekę publiczną oraz dwie cerkwie.

Władzę uchwałodawczą sprawuje Rada składająca się z 26 deputowanych wybieranych w wyborach bezpośrednich. Mer również jest wybierany bezpośrednio przez ludzi i jest organem wykonawczym i jednocześnie przewodniczącym rady. Sekretarza wybierają deputowani.

Pani Ołena zainteresowana była następującymi tematami z zakresu działania samorządu polskiego:

Mechanizmy pozyskiwania wsparcia finansowego z udziałem środków krajowych i unijnych. Podstawowe źródła dochodów jst.
Gospodarka odpadami.
Utrzymanie i remonty dróg.
Zarządzanie nieruchomościami w gminie.
Infrastruktura edukacyjna.
Egzekwowanie należności podatkowych.
Powyższe zagadnienia przedstawili pracownicy Urzędu Gminy.

O godz 11.00 odbyła się sesja nadzwyczajna z udziałem Gościa. W porządku obrad były 3 uchwały. Pani Wójt przedstawiła osiągnięcia samorządu lokalnego w Polsce na przykładzie gminy Kruszyna.

Radni Gminy Kruszyna zadawali pytania dotyczące działalności samorządowej w Ukrainie. Nie obyło się również bez pytań związanych z zawiłą historią narodu polskiego i ukraińskiego. Atmosfera była życzliwa i przyjazna.

W godzinach popołudniowych Pani Ołena odwiedziła Jasną Górę w Częstochowie.

W następnym dniu wizyty Ołena Kysłyca odwiedziła wszystkie szkoły i przedszkola na terenie gminy Kruszyna. Nasze placówki określiła jako piękne i dobrze wyposażone. Była pozytywnie zdumiona współpracą państwa i kościoła w procesie nauczania i wychowania dzieci. Szczególnie serdecznie została przyjęta przez najmłodszych mieszkańców naszej gminy-przedszkolaków, którzy w geście sympatii prezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne. Laurka z wyklejonymi konturami Polski i Ukrainy w kolorach flag wywołała u Gościa wzruszenie.

Przy okazji bytności w Szkole Podstawowej w Kruszynie Dyrektor i jednocześnie Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny – Paweł Klekot zaprezentował zbiory znajdujące się w Izbie Pamięci oraz opowiedział pokrótce historię TPK.

Po obiedzie odbyła się wizyta w stadninie koni w Widzowie oraz w gospodarstwie rolnym Pana Ignacego Nawrota w Kruszynie. Tu Pani Ołena zainteresowana była strukturą upraw i parkiem maszynowym.

Gościowi zaprezentowana została świetlica w Teklinowie, która funkcjonuje dzięki pracy społecznej kilku ludzi. Księga pamiątkowa świetlicy wzbogaciła się o wpis z gratulacjami i życzeniami, tym razem w języku ukraińskim.

Pani Ołena z ciekawością wysłuchała historii pałacu w Kruszynie. Z zachwytem oglądała wnętrze kościoła. W Ukrainie wszystkie zabytki stanowią własność skarbu państwa.

Ostatnim punktem programu wizyty była kolacja w smażalni ryb KEJA w Łęgu.

W czasie całego pobytu Gościowi towarzyszyła Jadwiga Zawadzka – Wójt Gminy oraz Małgorzata Wierzbicka – Sekretarz.

Współpraca z Ukrainą została nawiązana. Była to pierwsza wizyta delegacji zagranicznej, ale mamy nadzieję że nie ostatnia. Deklaracje utrzymania kontaktów zostały złożone. Wizyta była elementem promocji Gminy Kruszyna.

Drukuj