Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 18.04.2018

Bez kategorii
28.05.2018
Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 18.04.2018

Informuję, że w dniu 18 kwietnia 2018 r . o godz. 1100 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XXXIV nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Działania organu uchwałodawczego na przykładzie Gminy Kruszyna dla delegacji samorządowców Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy.
  4. Podział Gminy Kruszyna na stałe obwody głosowania.
  5. Wprowadzenie zmiany do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kruszyna.
  6. Uchwalenie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kruszyna.
  7. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady – Wanda Krawczyk

Drukuj