Obchody 10-lecia nadania imienia

Bez kategorii
25.05.2018
Obchody 10-lecia nadania imienia

Patriotyzm to jedna z najważniejszych wartości, jakie możemy przekazać kolejnym pokoleniom. Jest to również jeden z priorytetów wychowawczych Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie. Ziemie nasze niejednokrotnie zrosiła krew bohaterów walczących o wolną ojczyznę.

23 kwietnia 2018r. mieliśmy okazję po raz kolejny wspominać historię regionu, świętując dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia. Uroczystość uświetniła obecność gości: Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwigi Zawadzkiej, Radnych Gminy Kruszyna, Pani Sekretarz Gminy Kruszyna Małgorzaty Wierzbickiej, Pani Skarbnik Gminy Kruszyna Eweliny Kokot, Kierownika Referatu Obsługi Placówek Oświatowych Kamili Gałkowskiej, księdza proboszcza Dariusza Cona, Pani Prezes Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny Magdaleny Wysmołek wraz z zarządem, Przybyli także dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych wraz z pocztami sztandarowymi, Orkiestra Dęta w Kruszynie z panem Andrzejem Powroźnikiem, sołtysi Gminy Kruszyna, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz Rada Rodziców, mieszkańcy Kruszyny, uczniowie, rodzice, nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym przez ks. proboszcza Dariusza Cona. Następnym punktem w programie uroczystości było złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów powstania styczniowego z 1863r. oraz pomordowanych we wrześniu 1939r. mieszkańców Kruszyny. Pan Marcin Woldon przypomniał, że obelisk powstał dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Kruszyny w celu uhonorowania walczących na naszych terenach bohaterów zrywu niepodległościowego, jak również aby zachować w pamięci nazwiska niewinnych ofiar II wojny światowej.

Pochód prowadzony przez Orkiestrę Dętą w Kruszynie złożony z uczniów, grona pedagogicznego oraz gości przeszedł do budynku szkoły. Tutaj, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, rozpoczęło się widowisko przygotowane przez uczniów i nauczycieli z oprawą muzyczną zespołu Helou. Klasa pierwsza szkoły podstawowej zaśpiewała hymn szkoły, uczniowie klasy piątej i szóstej oraz drugiej gimnazjum recytowali poezję patriotyczną, śpiewali pieśni, które wzruszyły zebranych. Dzieci z klasy czwartej odegrały scenę z powstania styczniowego, uczniowie klas V-VII oraz absolwenci naszej szkoły przedstawili montaż słowno-muzyczny.

Dyrektor szkoły Paweł Klekot podziękował za piękny występ, a w przemówieniu zwrócił uwagę na znaczenie krzewienia patriotyzmu i upamiętniania bohaterów w naszej miejscowości. Następnie głos zabrała wzruszona Pani Wójt Gminy Kruszyna, która przypomniała, że dzisiejszy patriotyzm to pamięć przeszłych pokoleń, ale też bycie dobrym człowiekiem i uczciwym obywatelem. Podziękowania dla uczniów odczytała przedstawicielka Rady Rodziców Pani Katarzyna Mucha, wyrażając dumę z talentu i włożonej przez uczniów pracy. Radny Gminy Kruszyna Pan Henryk Kowalski okazał szczere poruszenie oraz złożył podziękowania księdzu proboszczowi oraz Panu Dyrektorowi za przypomnienie o wartości, jaką jest wolna ojczyzna. Życzenia wielu sukcesów w pracy dydaktycznej i wychowawczej złożyli także Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu Gminy Kruszyna oraz Pani Prezes TPK Magdalena Wysmołek.

Po części artystycznej Pan Dyrektor zaprosił gości do zwiedzania budynku szkoły, podziwiania licznych gazetek ściennych o tematyce patriotycznej, obejrzenia filmu przypominającego uroczystość nadania szkole imienia w roku 2008. Słodkim aspektem tej uroczystości był jubileuszowy tort przygotowany przez rodziców.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – słowa te powtarzamy za kanclerzem Janem Zamoyskim jako motto Szkoły Podstawowej w Kruszynie. Wychowujmy patriotów, abyśmy zawsze cieszyli się spokojem i bezpieczeństwem wolnej ojczyzny.

Drukuj