Rocznica zakończenia II wojny światowej

Bez kategorii
28.05.2018
Rocznica zakończenia II wojny światowej

8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. 73 lata później zebraliśmy się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej, aby uczcić pamięć tych, którzy przyczynili się do wolności i odzyskania niepodległości naszej ojczyzny.

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.” – Józef Piłsudski.

Na obchody przybyli zaproszeni goście: pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, państwo radni Gminy Kruszyna, dyrektorzy placówek oświatowych naszej gminy, sołtysi Szczepocic, Pieniek Szczepockich i Teklinowa, mieszkańcy gminy Radomsko i gminy Kruszyna, rodzice, młodzież i dzieci.

W uroczystej akademii uczniowie przedstawili, jak ciernistą drogę musieli przejść Polacy, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Poniższe daty to nasza historia – trudna i pełna cierpienia, ale także pełna ofiarności, odwagi i miłości do ojczyzny.

1772 I rozbiór Polski

1793 II rozbiór Polski

1795 III rozbiór Polski

W wyniku zaborów państwo polskie zostało wymazane z map Europy i świata. Pomimo zrywów niepodległościowych, m. in. powstania listopadowego w 1830 roku i powstania styczniowego w 1863 roku, nie udało się doprowadzić do odzyskania wolności. Dopiero światowy konflikt, w którym wzięły udział wszystkie mocarstwa zaborcze, stał się szansą na niepodległość. 11listopada 1918 roku Polska powróciła na mapy Europy i świata. Jednak spokój był pozorny, nadciągała bowiem II wojna światowa, która miała zmienić oblicze Europy. Wojna odcisnęła tragiczne piętno również na terenach naszej gminy. Już 4 września 1939 roku wkraczające wojska niemieckie wymordowały wielu mieszkańców Bab, Jackowa, Kruszyny i Widzowa, a w styczniu 1944 roku spacyfikowane zostały Pieńki Szczepockie. O wydarzeniach tamtych lat przypominają pomniki pamięci w tych miejscowościach. To w 1944 roku zostaje zamordowanych dwudziestu jeden mieszkańców Pieniek Szczepockich. Ich nazwiska widnieją na pomniku, byli to: Wacław Bożeński, Antoni Dziubek, Stanisław Jezuita, Bolesława Kaczyńska, Władysław Kaczyński, Ignacy Kokoszczyk, Józef Kowalczyk, Adolf Kupka, Lucjan Kupka, Józef Kwarciak, Zygmunt Mysłek, Jan Orziński, Stefan Orziński, Edward Politański, Władysław Porada, Stefan Rygał, Stefan Stacherski, Stanisław Topolski, Józef Wieczorek, Jan Zatoń, Stanisław Zatoń.

8 maja 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. Jednak Polacy nadal byli nękani i zniewoleni przez ustrój komunistyczny narzucony przez władze sowieckie. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca. W okresie Polskiej Republiki Ludowej święto niepodległości zostało zakazane i jakiekolwiek próby kontynuowania obchodów dnia 11 listopada groziły represjami ze strony władz. Po ponad czterech dekadach życia w kraju komunistycznym w 1989 roku Polska stała się krajem demokratycznym. Święto Niepodległości 11 listopada przywrócono ustawą Sejmu wybranego w czerwcu 1989 roku.

Dziś mamy 2018 rok. Rok, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Umiejmy docenić to, że możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnym kraju. Cieszmy się z tego i mówmy o tym. Być Polakiem to pamiętać o historii, wywiesić biało – czerwoną flagę, dopingować polskich sportowców, dbać o język i kulturę, okazywać życzliwość i szacunek wobec drugiej osoby. Żyjmy więc godnie i bądźmy dumni, że jesteśmy Polakami.

Po zakończeniu uroczystej akademii głos zabrała Pani Wójt Gminy Kruszyna Jadwiga Zawadzka, która odniosła się do tragicznych wydarzeń w naszej małej ojczyźnie z września 1939 roku i pacyfikacji Pieniek Szczepockich.

Następnie pani radna Wiesława Domagała przypomniała o roli patriotyzmu w życiu każdego Polaka. Podkreśliła również ważną rolę szkoły w kształtowaniu młodych ludzi na świadomych i odpowiedzialnych obywateli.

Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem w Pieńkach Szczepockich, gdzie minutą ciszy wszyscy zebrani uczcili pamięć zamordowanych, złożyli kwiaty i znicze.

Drukuj